ซื้อบัตร

Workshop: สอนเขียน Smart Contract เพื่อเข้าใจ Blockchain สำหรับ Developer


  ในประเทศไทยยังขาดแคลน Blockchain Devloper ฉะนั้นการเวิร์คช็อปคอร์สนี้ เพื่อเรียนเขียนโค้ด Blockchain เป็นโอกาสเยี่ยมที่ไม่ควรมองข้าม! สิ่งที่ผู้อบรมจะได้กลับไปคือประสบการณ์ แบบ Hands-On กับผู้เชี่ยวชาญ ด้าน Blockchain และ Smart Contract พร้อม Dev จากโจทย์เคสจริง เพื่อไปพัฒนาฝีมือและเพิ่มโอกาส ที่ดีให้กับสายอาชีพตนเองด้าน Blockchain developer

  เรียนรู้การจัดสรรทรัพยากรบน Docker สำหรับ Production workload, การจัดการระบบเน็ตเวิร์คและ Load Balancer บน Container Virtual World จนถึงการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายแบบเครือข่ายเสมือน (MacVlan), การใช้งาน Docker Cluster Mode (Swarm) เพื่อขยายการให้บริการ Docker ไปบน Cloud/On-Premise Datacenter เพื่อให้บริการ Core Business เพื่อสร้างคุณจาก Zero to Hero บนโลกของ Docker World ได้อย่างเต็มตัว

คอร์สนี้เหมาะกับใคร?


Developer ที่สนใจอยากเป็น Blockchain Developer แต่ไม่อยากเสียเวลา เรียนรู้เองคนเดียว

พื้นฐานของผู้เรียน:


ผู้อบรมต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม

สิ่งที่ต้องใช้ในการ Workshop?


 • Laptop ส่วนตัว (Windows / Macintosh / Linux)
 • Software ควรลง Google Chrome

Workshop date:


  SAT 19 JAN 2562 | 9.00 - 17.00 น.

  SUN 20 JAN 2562 | 9.00 - 17.00 น.

Outline


Day1

9.00 - 09.30 : Registration & Mini breakfast session

9.30 - 12.00 : Morning Session

 • รู้จักร BlockChain
 • ความแตกต่างระหว่าง Coin และ Token
 • Coin ชนิดต่าง ๆ
 • Token ชนิดต่าง ๆ
 • Smart Contract

12.00 - 13.00 : Lunch break

13.00 - 17.00 : Afternoon Session

 • เริ่มต้นเรียนรู้เรื่อง Smart Contract
 • Smart Contract ชนิดต่าง ๆ
 • วิเคราห์ และ เริ่มอ่าน Smart Contract ของ ICO ต่าง ๆ
 • พื้นฐาน Smart Contract
 • Hello World Smart Contract

17.00 - 17.30: Q&A

Day2

9.00 - 12.00 : Morning Session & Mini breakfast session

 • ERC20 มาสร้างเหรียญของท่านตัวเอง
 • การตรวจสอบ Transection ด้วย Infera Api
 • การตรวจสอบ Transection ด้วย EtherScan Api

12.00 - 13.00 : Lunch break

13.00 - 17.00 : Afternoon Session

 • ERC223
 • DigItal Signature
 • สร้าง สินทรัพย์ ดิจิตอล และ Item ในเกมด้วย ERC721 (Crypto Kitty)

17.00 - 17.30: Q&A

วิทยากร:


Samret Wajanasathian (อาจารย์สำเร็จ วจนะเสถียร)

Work Experience : Lecturer Experience :
 • ICOINIZE

  CTO/ Co-Founder

 • Seitee Pte Ltd

  CTO / Co-Founde

 • หัวข้อ: Smart Contract สำหรับออก ICO 2018

  จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

 • หัวข้อ: อาชีพในอุตสหกรรมเกม 2018

  จัดโดย กระทรวงแรงงานที่เชียงราย

 

ซื้อบัตร