ซื้อบัตร

Workshop on Architecturing Node.js


 เวิร์คชอปนี้สำหรับผู้ที่เคยใช้งาน Node.js มาระดับนึง โดยจะกล่าวถึงการวางโครงสร้าง Web API applicaton ที่เป็นระเบียบเรียบร้อย ง่ายต่อการดูแล และสุดท้ายสามารถเขียน automated test ทั้ง unit, integration เพื่อทดสอบได้ทั้งระบบ จฺดเด่นของคลาสนี้คือผู้สอนจะอธิบายที่มาที่ไปเหตุผลต้นทาง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถต่อยอดปรับเปลี่ยนและปรับปรุงไห้เข้ากับบริบทของระบบตัวเองได้

Prerequisite:


  • Experienced in Javascript and Node.js
  • Experienced in Express and using Node.js with SQL or MongoDb
  • Notebook with Node.js and Yarn installed
  • Preferably Node.js experienced in Production

Workshop structure:


  • Brainstorming Architecture and Methods
  • Implement
  • Code review
  • Re-implementing

Content:


Day1

  9.00 - 09.30 : Registration

  9.30 - 12.00 : Morning Session

1.Explain what is architect and how to spot good architecture and bad architecture

2.Layering Node.JS Web API Application

3.Folder structure according to Organization structure and Business state

 

Workshop 1: User Signup and Login, Forget password API

  17.00 - 17.30: Q&A

Day2

  9.00 - 09.30 : Registration

  9.30 - 12.00 : Morning Session

1.Node.js application Testing Strategy

2.Dependency Injection vs. Mocking and Stubbing

3.Handling Legacy code and evolving architecture

 

Workshop 2: Password Policy Requirement and Rate limiter (2 Hours)

  17.00 - 17.30: Q&A

วิทยากร:


Chakrit Likitkhajorn

Work Experience :
Lecturer Experience :
  • President Of Engineering at Taskworld Inc
  • REACT BANGKOK 2.0.0 | Code Camp Thailand 2018

 

ซื้อบัตร