ซื้อบัตร

Workshop: Jump into DevOps World


  Jump into DevOps World เป็น workshop ที่ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับ Developer, Programmer, Project Manager, Tester ที่ต้องการเรียนรู้ การทำงานแบบ DevOps อย่างแท้จริง เริ่มตั้งแต่พื้นฐานการ setup Docker เรื่อยไปจนถึง การ setup Automate CI/CD Pipeline, Automate System Monitoring และ API gateway สำหรับ workflow การ deploy และ monitor ใน Production environment เป็นของตัวเอง โดย คอร์สนี้จะเน้นให้ปฏิบัติจริงใน 4 Technology องค์ประกอบสำคัญสำหรับการทำ DevOps

 • Docker
 • Rancher(Opensource Container Management Platform)
 • CircleCI เพื่อทำระบบ CI/CD (Continuous Integration) เพื่อ deploy งานขึ้นสู่ production โดยอัตโนมัติ
 • ELK(Elasticsearch, Logstash, Kibana) เพื่อทำระบบ Logging, Monitoring และ Notification ถึงผู้ดูแลระบบเมื่อ server เกิดปัญหา
 • ** โดยจะแชร์เคสจริงที่มือใหม่มักจะพลาดในการ setup **

คอร์สนี้เหมาะกับใคร?


  เหมาะกับ Programmer, Project manager และ Tester ที่สนใจศึกษาการทำงานของ DevOps เพื่อปรับตัวให้พร้อมเข้าสู่ขบวนการของ DevOps เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้จากในเวิร์คช็อปไปปรับใช้กับองค์กรของตัวเอง **  ไม่เหมาะกับ DevOps Engineer หรือ Infrastructure Architect ที่มีความเชี่ยวชาญสูงอยู่แล้ว **

Workshop Outline:


Day 1 :   2,000 บาท *(จากราคาปกติ 4,000 บาท) *All Prices exclude VAT, ราคานี้รวมอาหารกลางวันและอาหารว่างช่วงบ่ายแล้ว

10.00 - 10.30: Registration

10.30 - 12.00: Morning Session

 • -What is CI/CD?
 • - Basic linux command - Docker
 • - Docker file
 • - Docker-compose
 • - Docker Registry
 • - Workshop docker
 • - Best practices for docker

Bonus:

 • - setup your own docker registry - Nginx
 • - Reverse proxy with nginx

16.30 - 17.00: Q&A

Course Outline (day 2-3) :6,500 บาท *(จากราคาปกติ 9,000 บาท) *All Prices exclude VAT, ราคานี้รวมอาหารกลางวันและอาหารว่างช่วงบ่ายแล้ว

 

 • Introduction to Rancher
 • Setup your Rancher server with high availability
 • Setup your MySql cluster for high availability (MariaDB Galera Cluster)

10.00 - 12.00: Morning Session

 • -Design your worker servers
 • - Auto Create new server with rancher VS Create your server by yourself
 • - Get started with rancher and workshop
 • - Load balancer with haproxy
 • - Hello CircleCI
 • - CircleCI config
 • - Best practices for fast deploy
 • - Workshop CircleCI
 • - Setup Elasticsearch with high availability
 • - introduction to Kibana
 • - introduction to Logstash
 • - Get started with Logstash
 • - Handle bottleneck for Logstash
 • - Setup Redis with high availability
 • - Monitor application performance
 • - Centralized Logging
 • - API Gateway with KONG

Bonus:

 • - setup your own docker registry - Nginx
 • - Reverse proxy with nginx

17.00 - 17.30: Q&A

วิทยากร:


อิศเรศ ประจิตต์มุทิตา

Work Experience :
Lecturer Experience :
 • After 5 Logistics

  ตำแหน่ง: CTO

 • AiPEN Studio

  ตำแหน่ง: CEO

 • Thai Programmers Association

  ตำแหน่ง: Vice President.

Jump into DevOps Worlds รุ่น 1

จัดโดย 3Digits Academy และ 3DS Interactive

 

ซื้อบัตร