ซื้อบัตร

Workshop: LINE API (Chatbot)รุ่น 2


  LINE กำลังจะกลายเป็น Ecosystem ที่มีอิทธิพลต่อทั้งผู้ใช้งานและภาคธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 จากสถิติพบว่า 90% ของผู้ใช้งานอินเตอร์เนตในประเทศไทย มีแอพลิเคชั่น LINE อยู่ในโทรศัพท์

 LINE API ไม่ใช่แค่ Chatbot อีกต่อไป แต่กำลังจะกลายเป็นช่องทางสื่อสารหลัก ที่ธุรกิจสามารถเข้าถึงลูกค้าของตัวเอง ทั้งในรูปแบบของ Chatbot หรือ Application ที่สามารถใช้งานได้ผ่าน LINE app จากที่ได้เห็นตัวอย่างกันมาบ้างแล้ว

ตั้งแต่พื้นฐาน, LINE Notify, Messaging API, Flex Message, Rich Menu, LIFF (LINE Frontend Framework) และ LINE Pay จากประสบการณ์ตรงในการพัฒนา LINE Application ที่ใช้งานได้จริง!

ไม่ว่าจะเป็น LINE Taxi, LINE Man, LINE Shopping เป็นต้น

เวิร์คช็อปนี้จะแนะนำให้รู้จักว่าใน LINE API มีอะไรให้เราสามารถนำมาใช้งานได้บ้าง (LINE Ecosystem), เรียนรู้การสร้างปฏิสัมพันธ์กับ User ด้วย Chatbot (LINE Messaging API), การสร้าง Application เพื่อให้ User สามารถใช้งานได้ผ่านห้องแชทใน LINE (LINE Frontend Framework) และทำการเชื่อมโยงทั้ง Chatbot และ Application ให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

คอร์สนี้เหมาะกับใคร?


Developer ที่สนใจการพัฒนา Chatbot ด้วย LINE และ/หรือต้องการพัฒนา Application บน LINE Platform

พื้นฐานของผู้เรียน:


 • ผู้อบรมต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาก่อน
 • ผู้บรรยายพาทำ Workshop ด้วย nodejs และ reactjs
 • มีผู้ช่วยสอนที่สามารถให้คำแนะนำภาษา php ได้

สิ่งที่ต้องใช้ในการ Workshop?


 • Laptop ส่วนตัว
 • ติดตั้งโปรแกรม LINE Bot Designer (https://developers.line.biz/en/services/bot-designer)

Course Outline:


9.00 - 09.30 : Registration

9.30 - 09.45 LINE Ecosystem Overview

 • LINE Login / LINE Notify / LINE Messaging API / Flex Message / LINE Frontend Framework (LIFF) / Rich Menu / LINE Bot Designer / LINE Flex Simulator / LINE Beacon / LINE Things / LINE Pay / LINE Account Type

9.45 - 12.00 LINE Messaging API

 • -How to create LINE Chatbot
 • -LINE Webhook Event
 • -Message Type
 • -Reply and Push message
 • -Workshop

13.00 - 15.00 LINE Frontend Framework (LIFF)

 • - How to create LIFF Applicatio
 • - LINE Frontend Framework API
 • - Register LIFF Application
 • - Workshop

15.00 - 16.00 Integrate LIFF Application with Chatbot

 • -Rich Menu
 • - How chatbot work together with LIFF
 • - Workshop

16.00 - 16.30 Bonus! LINE Pay API Demo

16.30 - 17.00 Q&A , Survey

วิทยากร:


Sitthi Thiammekha

Work Experience :
Lecturer Experience :
 • LINE API Expert
 • Lead Full-Stack Engineer
 • Emetworks Co., Ltd.
 • Building natural conversation LINE Chatbot with Dialogflow & Firebase

  สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

 • LINE Simple Beacon
 • LINE Developer Meetup#3
 • LINE Flex Message Demo
 • LINE Developer Meetup#2
 • LINE API Workshop at Silpakorn University

 

ซื้อบัตร