ซื้อบัตร

Workshop: Python Data Science for Developer


  เวิร์คช็อปนี้เป็นการเรียนทั้งทฤษฎี และปฏิบัติจริง เป็นเรื่องราวของ Data Science + Machine Learning ผ่านภาษาที่เรียนรู้ง่าย และทรงพลังที่สุดในยุคนี้ คือ ภาษา Python ถ้าจบเวิร์คช็อปนี้ คุณจะหลงรัก Python ขึ้นอีกเยอะ ทุกท่านที่เข้ารับการอบรมจะเข้าในการทำงานของภาษา Python พร้อม Packages ต่างๆ ที่ Data Scienctist ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น

 • การจัดการข้อมูล
 • การวิเคราะห์
 • การทำนายผลต่างๆ ไปจนถึง การทำแอปพลิเคชัน

นอกจากนี้ยังอธิบาย Algorithms เบื้องหลังการทำงานของ Machine Learning ให้ได้อัพเดตองค์ความรู้ตนเองอีกด้วย

ทำไมต้องเรียนคอร์สนี้?


 Python เป็นภาษาหนึ่งที่ใช้เวลาในการเรียนรู้น้อย เข้าใจง่าย และสร้างอะไรเจ๋งและล้ำได้ มากมาย ที่มันสุดล้ำเพราะ Python สามารถใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทำ Data Mining ได้อย่างง่ายดาย Machine Learning และ Deep Learning ก็เรียนรู้ได้ หากรู้การเขียน Python สามารถนำความรู้เรื่อง Machine Learning ไปต่อยอดทำแอปพลิเคชันสุดคูลตามสไตล์ที่ทุกท่านอยากจะสร้างสรรค์

คอร์สนี้เหมาะกับใคร?


 • สำหรับ Dev ทุกท่านที่สนใจอยากเรียนรู้ภาษา Python ให้เข้าใจมากขึ้น
 • ผู้ที่มีความสนใจในด้านของการทำ Machine Learning ด้วยภาษา Python ไม่ว่าจะเป็น นักพัฒนา, นักวิเคราะห์, นักศึกษา, นักวิจัย เป็นต้น

พื้นฐานของผู้เรียน:


 • ผู้ที่มีพื้นฐานเขียนโค๊ดบางภาษามาบ้างแล้ว เช่น ทำงานสาย Dev, ผู้ที่เคยเรียนจบ หรือกำลังศึกษาด้าน ComSci และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโค๊ดดิ้ง

สิ่งที่ต้องใช้ในการ Workshop?


 • Notebook ระบบปฏิบัติการ Mac, Windows, หรืออื่นๆ
 • สเป็คเครื่อง Ram 4 GB และ Intel Core i3 ขึ้นไป (ถ้าต่ำกว่านี้จะอืดมาก)

Outline


Day1

9.00 - 09.30 : Registration

9.30 - 12.00 : Morning Session

 • Introduction to Machine Learning
 • Introduction to Data Science
 • Install Anaconda and Jupyter
 • Python Programming Basics
 • Operation, Variable, Flow Control
 • Condition ( If, For, While )
 • Function, Method
 • List, Tuple
 • Dictionaries and Structural Data
 • Manipulating Strings

12.00 - 13.00 : Lunch break

13.00 - 16.00 : Afternoon Session

 • Introduction to Machine Learning
 • Input Data
 • Numpy
 • Pandas
 • Visualization
 • Linear Regression Modeling
 • Project Day-1

16.00 - 17.00: Q&A

Day2

9.00 - 12.00 : Morning Session

 • Introduction to Machine Learning
 • Logistic Regression
 • SVM and KNN
 • Decision Tree
 • Naive Bayes
 • Neural Network
 • Ensemble

12.00 - 13.00 : Lunch break

13.00 - 16.00 : Afternoon Session

 • Data preprocessing
 • Normalization
 • Validation
 • Evaluation
 • Feature Selection
 • Dimension Reduction
 • Hyperparameter grid search tuning
 • Text with Machine Learning and useful package
 • Machine Learning Projects Day-02

16.00 - 17.00 : Q&A

วิทยากร:


Sorratat Sirirattanajakarin (Boyd BigData RPG)

 • Master of Engineering, M.Eng. (Big Data Engineering), Dhurakij Pundit University
 • Bachelor of Science, B.Sc. (Hons) , Agro-industry, Biotechnology, Kasetsart University
Work Experience :
Lecturer Experience :
 • 3DS Interactive Data Scientist ดูแลส่วน AI Marketing Automation
 • บริษัท Startup ในเครือ Capstream Ventures Inc ตำแหน่ง Digital marketing Executive and Data Scientist
 • Thai Beverage Public Company Limited (ThaiBev) หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการการผลิตเบียร์ และให้คำแนะนำแก่ฝ่ายการตลาด รวมถึงชุมชน)
 • วิทยากรด้านการตลาดออนไลน์ @ บริษัท "siamhr" จัดสอนและอบรมให้กับทางระดับผู้จัดการ ผู้อำนวยการ และผู้ประกอบการ
 • วิทยากรด้านการตลาดยุคดิจิทัล แก่ผู้ประกอบการ @ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี และชมรม BizClub
 • กรรมการด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี (การตลาดออนไลน์) @ สมาคมนักธุรกิจอาเซียน
 • สมาชิกกลุ่ม BKK AI Volunteer มอบความรู้ด้าน AI ให้กับผู้ที่เริ่มต้นไปจนถึงขยายความรู้ด้าน AI ให้เป็นที่เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

ซื้อบัตร