ซื้อบัตร

Workshop: Docker From Zero to Hero รุ่น 5


 คอร์สที่จะสอนการใช้งาน Docker และ Container Service ให้คุณได้เรียนรู้ตั้งแต่การใช้งานพื้นฐานสำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้งาน Docker มาก่อนพร้อมตัวอย่างใน Workshop ให้ลงมือทำจริงทุกๆ บทเรียน

 เรียนรู้การจัดสรรทรัพยากรบน Docker สำหรับ Production workload, การจัดการระบบเน็ตเวิร์คและ Load Balancer บน Container Virtual World จนถึงการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายแบบเครือข่ายเสมือน (MacVlan), การใช้งาน Docker Cluster Mode (Swarm) เพื่อขยายการให้บริการ Docker ไปบน Cloud/On-Premise Datacenter เพื่อให้บริการ Core Business เพื่อสร้างคุณจาก Zero to Hero บนโลกของ Docker World ได้อย่างเต็มตัว

Prerequisite:


 • Windows (64 bit)/ Mac / Linux (64 bit)machine (ubuntu / alpine prefer)
 • 1 email address (For register “hub.docker.com”) / hub.docker.com account
 • Line Notify Token (www.notify-bot.line.me)
 • Tool for editor (vscode etc)
 • Tool for shell (putty / terminal etc)
 • Tool for transfer file (winscp / scp)
 • Basic understand for linux operate
 • Basic text editor skill (vim prefer) and linux structure
 • Internet for download / upload image
 • Generate LINE Token: www.notify-bot.line.me

Workshop date:


SAT 29 Jun  | 9.00 - 18.00 น.
SUN 30 Jun | 9.00 - 18.00 น

Outline


Day1

9.00 - 09.30 : Registration
9.30 - 12.00 : Morning Session

 • Docker principle
 • Docker machine
 • Image, Repository & Tag, container

12.00 - 13.00 : Lunch break
13.00 - 16.00 : Afternoon Session

 • CPU, Memory and I/O
 • Network
 • Volume
 • Inspect and Log
 • Commit
 • Docker Security
 • Kitematic (Alpha)

17.30 - 18.00: Q&A


Day2
9.00 - 09.30 : Morning Session

 • Dockerfile and Build
 • Compose
 • Registry

12.00 - 13.00 : Lunch break

13.00 - 16.00 : Afternoon Session

 • Swarm Mode
  • Conceptual of Swarm
  • Swarm Mode Architecture
  • Swarm init/join cluster system
  • Swarm service
  • Orchestrator Assignment
 • Swarm Mode (Con't)
  • Config and Secret
  • Network Overlay and Ingress
  • HA Manager Role
  • Docker Stack Deploy (Compose Swarm Mode)
 • Portainer for Docker

17.30 - 18.00: Q&A

วิทยากร:


Praparn Luengphoonlap (อาจารย์ ประพาฬ เหลืองพูนลาภ)

Work Experience :
Lecturer Experience :
 • Co-founder & CEO Opcellent Co.,Ltd.
 • Infrastructure Engineer
 • Banking & Insurance Tech Co.
 • DevOps BKK 2018
 • Workshop: Docker From Zero to Hero รุ่น 1 - รุ่น 4
 • Workshop: Advanced Docker with Kubernetes on 8 รุ่น 1 - รุ่น 4
 • Thai Open Stack Bangkok 2016

 

ซื้อบัตร