ซื้อบัตร

Workshop: สอนเขียน Smart Contract เพื่อเข้าใจ BlockChain สำหรับ Developer รุ่น 2


  ใครที่ลงชื่อเวิร์คช็อปของครั้งที่แล้วไม่ทัน ตอนนี้เปิดรุ่นที่ 2 แล้ว! [เวิร์คช็อปบรรยายเป็นภาษาไทย]

  ในประเทศไทยยังขาดแคลน Blockchain Devloper ฉะนั้นการเวิร์คช็อปคอร์สนี้ เพื่อเรียนเขียนโค้ด Blockchain เป็นโอกาสเยี่ยมที่ไม่ควรมองข้าม! สิ่งที่ผู้อบรมจะได้กลับไปคือประสบการณ์ แบบ Hands-On กับผู้เชี่ยวชาญ ด้าน Blockchain และ Smart Contract พร้อม Dev จากโจทย์เคสจริง เพื่อไปพัฒนาฝีมือและเพิ่มโอกาส ที่ดีให้กับสายอาชีพตนเองด้าน Blockchain developer

คอร์สนี้เหมาะกับใคร?


Developer ที่สนใจอยากเป็น Blockchain Developer แต่ไม่อยากเสียเวลา เรียนรู้เองคนเดียว

พื้นฐานของผู้เรียน:


ผู้อบรมต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม

สิ่งที่ต้องใช้ในการ Workshop?


 • Laptop ส่วนตัว (Windows / Macintosh / Linux)
 • Software ควรลง Google Chrome

Workshop date:


 SAT 8 Jun | 9.00 - 17.00 น.

 SUN 9 Jun | 9.00 - 17.00 น

Outline


Day1

9.00 - 09.30 : Registration

9.30 - 12.00 : Morning Session

Section 1 : Blockchain 101

 • In this module, you will be introduced to blockchains, starting with a short history of blockchain technology. You will learn about the key concepts and components, including cryptography, keys, digital signatures, consensus algorithms (mining), transactions and blocks. At the end of this module, you will use JavaScript to implement a basic blockchain.

Section 2: Introduction to Ethereum

 • This module covers Ethereum and the Ethereum Virtual Machine (EVM). Master Ethereum fundamentals, including the different Ethereum networks, Wei and Ether, Gas Prices and Gas Limits, Smart Contracts and DApps.

Section 3: Transactions on Ethereum 

 • In this module, you will create an Ethereum wallet using tools like MetaMask and MyEtherWallet. Receive your first Ether from a faucet, and make transactions, sending and receiving Ether between accounts. Learn how to monitor and read transactions using the block explorer Etherscan.

12.00 - 13.00 : LUNCH

13.00 - 17.00 : Afternoon session

Section 4: Introduction to Smart Contracts

 • Gain a deeper understanding of Solidity as you learn about contract structures, data types, functions, visibility, modifiers and events. Use your new skills to write a voting contract.

Section 5: Solidity Fundamentals

 • Gain a deeper understanding of Solidity as you learn about contract structures, data types, functions, visibility, modifiers and events. Use your new skills to write a voting contract.

Day2

9.00 - 12.00 - Workshop session

Section 6: Token Contracts

 • This module starts with an overview of Token contracts. Understand the mechanics behind token issuance and create your first basic token.

Section 7: ERC20 Token Standard

 • Learn about the ERC20 Token Standard, why there is a need for it and how it is being used in the real world. Understand the specifications, functions and events, then upgrade your basic token to make it ERC20-compliant

Section 8: Crowdsale Contracts

 • Learn about Crowdsale contracts and how they are critical to Initial Coin Offerings(ICOs). Explore key components of different crowdsale contracts including Mintable vs Pre-minted tokens, Finalizeable contracts, Refundable Crowdsale, Token Vesting contracts, Multisig Wallets, Fallbacks, etc.

 

12.00 - 13.00 : LUNCH

13.00 - 17.00 : Afternoon session

Section 9: Smart Contract Security

 • Explore some of the known exploits and loopholes of Ethereum smart contracts then learn how to secure your own contracts

Section 10: Web3.JS Integration

 • Learn how to use the Web3.JS library and the Infura API to create a web-based dashboard for the purchasers of your tokens. The dashboard allows users to buy tokens, track their balances and view other information related to your ICO.

วิทยากร:


Samret Wajanasathian (อาจารย์สำเร็จ วจนะเสถียร)

Work Experience :
Lecturer Experience :
 • ICOINIZE

  CTO/ Co-Founder

 • Seitee Pte Ltd

  CTO / Co-Founder

 • หัวข้อ: Smart Contract สำหรับออก ICO 2018

  จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

 • หัวข้อ: อาชีพในอุตสหกรรมเกม 2018

  จัดโดย กระทรวงแรงงานที่เชียงราย

 

ซื้อบัตร