ซื้อบัตร

Workshop: Jump into DevOps World


  Jump into DevOps World เป็น workshop ที่ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับ Developer, Programmer, Project Manager, Tester ที่ต้องการเรียนรู้ การทำงานแบบ DevOps อย่างแท้จริง เริ่มตั้งแต่พื้นฐานการ setup Docker เรื่อยไปจนถึง การ setup Automate CI/CD Pipeline, Automate System Monitoring และ API gateway สำหรับ workflow การ deploy และ monitor ใน Production environment เป็นของตัวเอง

โดย คอร์สนี้จะเน้นให้ปฏิบัติจริงใน 3 Technology องค์ประกอบสำคัญสำหรับการทำ DevOps

1. Rancher (Opensource Container Management Platform)

2. CircleCI เพื่อทำระบบ CI/CD (Continuous Integration)เพื่อ deploy งานขึ้นสู่ production โดยอัตโนมัติ

3. ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana) เพื่อทำระบบ Logging, Monitoring และ Notification ถึงผู้ดูแลระบบเมื่อ server เกิดปัญหา

** โดยจะแชร์เคสจริงที่มือใหม่มักจะพลาดในการ setup

คอร์สนี้เหมาะกับใคร?


  คอร์สนี้เหมาะกับ Programmer, Project manager และ Tester ที่สนใจศึกษาการทำงานของ DevOps เพื่อปรับตัวให้พร้อมเข้าสู่ขบวนการของ DevOps เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้จากใน workshop ไปปรับใช้กับองค์กรของตัวเอง

** ไม่เหมาะกับ DevOps Engineer หรือ Infrastructure Architect ที่มีความเชี่ยวชาญสูงอยู่แล้ว

Workshop Outline


 • -What is CI/CD?
 • - Docker
 • - Docker file
 • - Docker-compose
 • - Docker Registry
 • - Workshop docker
 • - Best practices for docker
 • - Setup your Rancher server with high availability
 • - Setup your MySql cluster for high availbailtiy (MariaDB GaleraCluster)
 • - Design your worker servers
 • - Auto Create new server with rancher VS Create your server byyourself
 • - Get started with rancher and workshop
 • - Load balancer with haproxy
 • - Hello CircleCI
 • - CircleCI config
 • - Best practices for fast deploy
 • - Workshop CircleCI
 • - Setup Elasticsearch with high availability
 • - Setup Kibana
 • - Setup Logstash
 • - Get started with Logstash
 • - Handle bottleneck for Logstash
 • - Setup Redis with high availability
 • - Monitor application performance
 • - Centralized Logging
 • - Bonus
 • - API Gateway with KONG

วิทยากร:


อิศเรศ ประจิตต์มุทิตา)

 • ตำแหน่ง CTO @ After 5
 • ตำแหน่ง CEO @ ​AiPEN Studio
 • ตำแหน่ง Vice President of Thai Programmers Association

สิ่งที่ต้องเตรียมมา


Computer Laptop RAM อย่างต่ำ 8GB

ซื้อบัตร