ซื้อบัตร

Workshop: Jmeter for Production Zero to Hero Scale


"Time is money" --Benjamin Franklin (Advice to a Young Tradesman, 1748)
        สูญเสียกันไปเท่าไหร่กับคำว่า "เว็บล่ม" เลยทำให้ "จองตั๋วไม่ได้", "ซื้อโปรไม่ทัน" ถึงแม้การ deploy application ขึ้นใช้งานบน production ว่ายากแล้ว แต่การ maintenance ให้ application ของเรารองรับการใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมงนั้นโดยไม่มีึปัญหานั้นยากกว่าหลายเท่าตัว ในคอร์สนี้เราจะเรียนรู้การทำ workshop ตั้งแต่พื้นฐานการวัดค่า performance ที่ควรทราบ การสร้าง Virtual User (Thread Group), การกำหนดแผนการทดสอบ (Test Plan, Sampler), การตรวจสอบผล (Listener) ต่างๆ ขยายไปถึงการทำ distribute performance test เพื่อสร้าง workload ขนาดใหญ่สำหรับทดสอบก่อนใช้งานจริงบน production environment เพื่อสร้างให้คุณเป็น Developer/Tester มือหนึ่งจากระดับ Zero ถึงระดับ Hero พระกาฬ โดยผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


Workshop and Lab Guide:


 • Application Assumption
  • Mobile/Web first seen page within 3 seconds
  • Full detail on first page within 5 seconds
  • Any request view page that response more than 5.4 seconds will be skip by user
  • Error return to client less than 5% for all test scenario
  • 20,000 users access per day 
  • Concurrent 2,000 users concurrent
  • Workload Behavior (Benchmark)
   • Read/Write Ratio is on 80/20 
   • All Scenario Active User 10%
 • MEAN Database Assumption
  • 80:20 is ratio for average all transaction ratio between read:write
  • Operate with MongoDB for MEAN.JS
 • Application Component
  • Frontend module
  • Backend module
  • Database module
 • Lab Guide
  • Putty / SSH will use for connect lab environment
  • Lab machine for operate
   • Load test machine (1 Unit)
   • Application machine (1 Unit)
  • All testing will operate within AWS zone
  • Load testing from public internet will prohibit and may blocked via AWS itself
  • Test duration is 5 min


Workshop date:


SAT   17 August 2019 
SUN  18 August 2019 


Course Outline:


Day1

8.30 - 09.00 : Registration
9.00 - 12.00 : Morning Session

 • Application UX and Pain Point
 • Performance test principle 
  • Benchmark vs Baseline
  • Performance testing type
  • Performance test tool comparison 
  • Selenium vs JMeter
 • Introduction to JMeter
  • What is JMeter ?
  • Jmeter Major Component
  • MEAN Stack
  • Magento Stack

12.00 - 13.00 : Lunch break
13.00 - 16.00 : Afternoon Session

 • JMeter’s elements part 1 (Basic)
  • Test Plan
  • Thread Group o Sampler
  • Listener
  • Assertion
 • Full Load Test Part 1 (Simple Load Test)

17.30 - 18.00: Q&A 

 

Day2

9.00 - 12.00 : Morning Session

 • JMeter’s elements part 2 (Advance) 
  • Config Element and Parameter
  • Logical Controller 
  • Pre/Post Processors 
  • Timer
 • Full Load Test Part 2 (Complex Load Test)

12.00 - 13.00 : Lunch break
13.00 - 16.00 : Afternoon Session

 • Jmeter’s for production 
  • Testing with plugin
  • Non-GUI mode
  • Distributed Load Model
  • Record Performance Test
  • Best Practice for Jmeter

17.30 - 18.00: Q&A 

 

Prerequisite:


 • Windows (64 bit)/ Mac / Linux (64 bit)machine (ubuntu / alpine prefer)
 • JMeter Application (Provided on Lab)
 • VNCViewer for XWindows
 • Basic understand for linux operate
 • Basic text editor skill (vim prefer) and linux structure
 • Internet for download / upload image

 

วิทยากร:


Praparn Luengphoonlap (อ. ประพาฬ เหลืองพูนลาภ)

Work Experience :
Lecturer Experience :
 • Co-founder & CEO Opcellent Co.,Ltd.
 • Infrastructure Engineer
 • Banking & Insurance Tech Co.
 • DevOps BKK 2018
 • Workshop: Docker From Zero to Hero รุ่น 1 - รุ่น 4
 • Workshop: Advanced Docker with Kubernetes on 8 รุ่น 1 - รุ่น 4
 • Thai Open Stack Bangkok 2016

 

 

ซื้อบัตร