ซื้อบัตร

Elasticsearch Ninja Workshop 2


ฝึกเคล็ดวิชา เพื่อพิชิต Elasticsearch และ Kibana ตั้งแต่พื้นฐานจนนำไปใช้จริง

ปฏิเสธไม่ได้ว่า Elasticsearch กำลังก้าวเข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญของนวตกรรมบนโลกอินเตอร์เน็ตหลายชิ้น ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการทำ Full-text Search, Data Analytic และ Data Visualization รวมถึงการ Monitoring รูปแบบต่างๆ Elasticsearch และ Elastic Stack(ELK Stack) แทบจะตอบโจทย์ได้ทั้งหมด Elastic Stack นับได้ว่าเป็นสุดยอดชุด Open-source สำหรับงานมากมายและหลากหลายจริงๆ

 

คอร์ส 2 วันเต็ม


คอร์ส 2 วันนี้ ถูกออกแบบจากวิทยากรณ์ที่ได้เคยไปเรียนและได้ใบรับรองจากทีมผู้สอนจาก Elastic.co ซึ่งจะทำให้คุณรู้จัก Elasticsearch ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการสเกล และการนำไปประยุกต์ใช้ในแง่ต่างๆ ทั้งผ่าน และไม่ผ่าน Kibana รวมไปถึงเกร็ดต่างๆที่สะสมมาจากประสบการณ์อันยาวนาน ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนสิ่งที่สำคัญด้วยตนเองใน Workshop จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานจริงได้ตามที่ต้องการ

 

จำนวนผู้เข้าเรียน


เพื่อให้วิทยากรสามารถดูแลผู้เข้าเรียนได้อย่างเต็มที่ คอรส์นี้จะจำกัดจำนวนผู้เข้าเรียนไม่เกิน 30 ท่าน

 

คุณจะได้อะไรจากคอร์สนี้


 • เข้าใจพื้นฐานองค์ประกอบและการทำงานของ Elasticsearch และ Elastic Stack
 • Best Practice ของการจัดการและติดตั้ง Elasticsearch Cluster
 • เข้าใจเรื่อง Field Types, Mappings, Text Analysis / Analyzer
 • รู้จักการทำ Full-text Search Query และ Term-based Search Query
 • รู้จักการทำ Compound Query, Sorting, Highlight
 • เข้าใจที่มาของการคำนวนคะแนนใน Elasticsearch
 • รู้จัก Pagination & Scroll API, Auto Complete & Suggestion และการ Bias ผลลัพท์การค้นหา
 • รู้จักการใช้งาน Special Data Type (Geo/Nested)
 • เข้าใจการทำ Data Aggregation และการใช้งาน Kibana

 

คอร์สนี้เหมาะกับใคร?


 • DevOp หรือโปรแกรมเมอร์ที่มีพื้นฐานภาษาใดๆก็ได้
 • ผู้ที่อยากสร้างระบบค้นหาของตนเอง
 • บุคคลากร IT ต่างๆ ที่อยากนำ Elastic Stack (ELK Stack) ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเอง

 

พื้นฐานของผู้เรียน


เข้าใจพื้นฐานของข้อมูล และโครงสร้างของข้อมูล

 

สิ่งที่ต้องใช้ใน Workshop?


โน้ตบุ้กส่วนตัว Intel Core-i5, 3GB Free Space, 8GB Ram ขึ้นไปจะดีมาก

 

Workshop date:


SAT  7 Mar 2020 
SUN 8 Mar 2020

 

Course Outline


Day1

9:00 - 12:00 : Morning Session

 • Introduction to ELK Stack
 • Elasticsearch Basic Concept (Document, Index, Shard…)
 • Basic Operation
 • Workshop 1: Basic Operation (L1, L2)
 • Mapping & Bulk API

12.00 - 13.00 : Lunch break
13:00 - 17:00

 • Text Analysis
 • Workshop 2: Understand Thai-word Cut (L4)
 • Text Analyzer
 • Workshop 3: Using template, Mapping (L5)
 • Elasticsearch Query
 • Full-text & Term-based Search
 • Compound Query & Sorting

Day2

09:00 - 12:00 : Morning Session

 • Other Text Search Queries
 • Relevance
 • Search Highlight
 • Pagination
 • Workshop 4: Searching Time (L6)

12.00 - 13.00 : Lunch break
13:00 - 17:00

 • Auto-complete
 • Workshop 5: Auto-complete (L7)
 • Nested Data Type & Search
 • Geo Data Type & Search
 • Biasing Result - Function Score
 • Data Aggregation
 • Complex Aggregation
 • Other Visualization
 • Workshop 6: Kibana (L8)

วิทยากร:


วรภพ   โล่ห์วงศ์วัฒน, Head of Digital Media Business
Teleinfo Media Public Company Limited
(Subsidiary of CSLoxinfo and AIS)

ซื้อบัตร