ซื้อบัตร

Infrastructure as Code (IaC) with Terraform


        Infrastructure as Code (IaC) with Terraform เป็นเวิร์คช็อปที่จะลงลึกในด้านแนวคิดการออกแบบและสร้าง infrastructure as code ด้วย terraform script เพื่อรองรับการใช้งานทั้งในรูปแบบ hybrid-cloud (on-prem & on-cloud), multi-cloud ซึ่ง infrastructure สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกๆวินาที terraform script จะเป็นส่วนสำคัญในลดความยุ่งยากซ้ำซ้อนและเวลาที่ใช้ในการศึกษา cloud technology ของแต่ละค่ายให้เหลือแค่ terraform script เพียงภาษาเดียว ภายในคอร์สคุณจะได้เรียนรู้พื้นฐานไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับการเขียนภาษา HCL (HashiCorp Configuration Language) สำหรับใช้งานบน terraform รูปแบบการเรียนใช้งาน provider plugin ซึ่งไปปัจจุบันมีมากกว่า 160+ provider ที่พร้อมใช้งานในทุกแพลตฟอร์ม ตลอดจนการสร้าง automation feature ผ่าน provisioner เพื่ิอทำการติดตั้งหรือคอนฟิกเพิ่มเติมภายหลังจากการสร้าง component เสร็จสิ้นจนถึงการประมวลผล terraform script ผ่าน terraform cloud ทำให้เราสามารถบริหารจัดการ infrastructure provision แบบ serverless ได้ตลอดเวลา

        สำหรับรายละเอียดของเวิร์คช็อปจะเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้ทดลองสร้างจริงบน cloud platform ยอดนิยมทั้ง amazone web service(aws), microsoft azure, google cloud computer (gcp) ซึ่งปัจจุบันมีการใช้งานอย่างกว้างขวางในองค์กรชั้นนำทั่วโลก

 

Prerequired for Workshop


 • Notebook for join workshop (Windows 10, MAC OS X, Linux etc) with wireless card
 • Basic understand for linux and vim
 • Basic understand cloud concept and design practice
 • Email Address and Account on GitHub (1 Set per Group)
 • Basic git knowledge for operate registry
 • IDE as your favorite (VSCode, Atom, PHPStrom etc)
 • Email address for register with terraform cloud (1 Set per Group)
 • Internet access for operate workshop

 

Class Description


 • Class duration 2 days
 • Course period: 08.30 – 18.30
 • Lunch break: 12.00 – 13.00
 • Student need to BYOD for workshop
 • 30% Theory / 70% Workshop , Discussion
 • Cloud resource was provided for workshop
 • Electricity and Internet service is base facility required

 

Agenda (Day 1)

 • Principle of IaC
  • Multiple cloud infrastructure
  • IaC well-know on the market
  • Orchestration vs Configuration Management
  • Feature and use-case on terraform
  • Terraform product
 • Dive to HCL (Hashicorp Configuration Language) for terraform
  • Naming, Argument, Blocks and Expressions
  • Example file structure
  • System architecture
  • Terraform state management
  • Resource and dependency
  • Provisioner

 

Agenda (Day 2)

 • Dive to HCL (Hashicorp Configuration Language) for terraform(Cont.)
  • Variable (Input & Output)
  • Registry and Module
 • Terraform cloud for team collaboration
  • Introduction to terraform cloud
  • Setup workspace and test drive
 • Team workshop (Final Workshop)
 • Q&A

 

วิทยากร:
Praparn Luengphoonlap (อ. ประพาฬ เหลืองพูนลาภ)

Work Experience :

 • Co-founder & CEO at Opcellent Co.,Ltd.

 • Infrastructure Engineer

 • Banking & Insurance Tech Co.

ซื้อบัตร