TRAINING

Speaker Blog

...
เปลี่ยนชีวิตด้วย Elasticsearch และ Elastic Stack

ตอนที่ 1 กรรมกรขอบตาดำพบโลกใหม่ คุณเป็นหนึ่งในผู้ที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกันหรือไม่?

Readmore

...
Cloud Native: ปฐมบทแห่ง Application ยุคใหม่

ปัจจุบันปฎิเสธไม่ได้เลยว่าวงการไอทีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในช่วง 3 - 4 ปีที่ผ่านมา เราได้รู้จักศัพท์ในสายเทคโนโลยีใหม่ ๆ อาทิเช่น Digital Transformation, Cloud Computing, Distruption ลามมาจนถึงฝั่งของการพัฒนาแอฟพลิเคชั่นภายใต้แนวคิดใหม่ ๆ เช่น Agile Process, Scrum Team และศัพท์ยอดฮิตอีกหนึ่งคำในวงการไอทียุคปัจจุบันคงหนีไม่พ้น “Cloud Native”

Readmore